ภาพจากงาน JICC-EGAT-NST Nuclear Seminar: Lesson Learned from Japan

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ JAIF International Cooperation Center
จัดงาน JICC-EGAT-NST Nuclear Seminar: Lesson Learned from Japan
ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมคอนราด ถ.วิทยุ กทม.

บรรยากาศในงาน