งาน JICC-EGAT-NST Nuclear Seminar: Lesson Learned from Japan


สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ JAIF International Cooperation Center
จัดงาน JICC-EGAT-NST Nuclear Seminar: Lesson Learned from Japan
ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมคอนราด ถ.วิทยุ กทม.


Agenda
speaker ของการสัมมนา

Presentation

Present status of NPPs in Japan
by Mr. A. Toba
Present status of NPPs development in Thailand
by Dr.Nateekool Kriangchaiporn
Local fovernment practice
by Mr. Akihiro Yamamoto

Regulator's practice to promote public understanding in nuclear and radiation safety

Public understanding activities of electric power company
by Mr. Shigeki Okada
Governmental activities for public understanding
by Dr. K. Yamashita
Nuclear HRD in Thailand by Prof. Dr. Supitcha Chanyota
by Prof. Dr. Supitcha Chanyota
Communication for NPP
by Mr.S.Koide
HRD for electric power company
by Mr.T. Takahashi
Establishment fo National network for Nuclear HRD
by Dr. K. Yamashita

บรรยากาศในงาน