สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย . Nuclear Society of Thailand

หน้าแรก ข่าว กิจกรรม สมาคม กรรมการ สมาฃิก วิชาการ เอกสารเผยแพร่ Link ติดต่อเรา

กิจกรรมของสมาคมนิวเคลียร์


กิจกรรมสมาคมนิวเคลียร์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยและคณะ เข้าเยี่ยมแสดงความยินดี พลโท อรรณพ ลาภชุ่มศรี เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่ง เจ้ากรมยุทธบริการทหาร
วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. สัมมนา “ตามรอยมังกร: การขยายบทบาทด้านนิวเคลียร์บนเส้นทาง One Belt One Road”
เมื่อวันที่ 20 กค. 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยและคณะ เข้าพบ ลปส. เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่ง ณ ห้องรับรอง ปส.
เมื่อวันที่ 2 มิย. 2563 ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยและคณะ แสดงความยินดีกับ ดร. ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผสทน.
การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พศ. ๒๕๖๒ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พศ. ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมศูนย์ฉายรังสีอัญมณี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รายะเอียดเพิ่มเติม | ของชำร่วย | รายงานการประชุม - pdf | เอกสารการบรรยายพิเศษ - pdf
บรรยากาศการประชุม

ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

ดร.ยามาชิตะ พาคณะจาก JIAF International Cooperation Center(JICC) เข้าเยี่ยมพบ
 ในวันที่ 25 ตค. เวลา 14.00 น.
เยี่ยมดูงานด้านนิวเคลียร์เทคโนโลยีขั้นสูง ณ ประเทศญี่ปุ่น
 ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2562 ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย (สนท.) ร่วมคณะผู้บริหารระดับสูงของไทย เยี่ยมดูงานด้านนิวเคลียร์เทคโนโลยีขั้นสูง ณ ประเทศญี่ปุ่น
 และมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยและ JIAF International Cooperation Center(JICC) ณ กระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (METI) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
CZEC เข้าเยี่ยมพบสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 China Zhongyuan Engineering Corporation (CZEC) นำโดย Ms. Lin Haomiao ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ CNNC / CZEC และคณะ
การพบปะหารือ ลงนาม MOU กัน JICC (JAIF International Cooperation Center)
วันที่ 11 มิถุนายน 2562

Meeting with CGN, Aug. 9,2018 Discussion between NST comittee led by Major general Dr Chainarong Cherdchu and Mr. Liu Yun Li, CGN on past achievements and planning for acitivities in 2018 - 2019, August 9 2018 Bangkok, Thailand
การหารือระหว่าง คณะกรรมการของ สนท. นำโดย รศ. พล.ต. ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู และนายหลิว หยุน หลี่ บริษัท China General Nuclear Power Corporation เกี่ยวกับความสำเร็จที่ผ่านมาและการวางแผนเพื่อการดำเนินการในปี พ.ศ. 2561 - 2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 กรุงเทพมหานคร

CNNC เข้าเยี่ยมพบสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 China National Nuclear Corporation (CNNC) นำโดยนาย Yu Jianfeng ประธานบริษัท นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมพบคณะกรรมการบริหารสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย นำโดย ร.ศ.พลตรี ดร. ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสมาคม โดยมี ดร. ปานทิพย์ อัมพรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมทำหน้าที่นำเสนอภารกิจและกิจกรรมต่างๆของสมาคม

MOU signing NST - CGN MOU signing ceremony between The Nuclear Society of Thailand and China General Nuclear Power Corporation, and facility visit to the nuclear power station, Fangchengang, Nanning, China, November 2017
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยกับ บริษัท China General Nuclear Power Corporation และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fangchengang Nanning ประเทศจีน พฤศจิกายน 2560

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศญี่ปุ่น


การจัดประชุมทางวิชาการ การจัดวิทยากร บรรยายทางวิชาการ ในการอบรม สัมมนา และการประชุมทางวิชาการ

การประชุมแบบสนทนากลุ่ม "ทิศทางพลังงานไทยกับโยบานโยบายพลังงาน ๔.๐” 16 กันยายน 2562
เพื่อจัดทำรายงาน บทวิเคราะห์เชิงวิชาการ ปัญหา อุปสรรคและประเด็น “ทิศทางพลังงานไทยกับนโยบายพลังงาน ๔.๐”

การเสวนาเรื่อง “อนาคตพลังงานไทย ใครกำหนด”
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม Golden Tulip Sovereign Rama9 กรุงเทพมหานคร
รายะเอียดเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษ
American and Global Nuclear Technology Development: Fission and Fusion
โดยดร.วิสันต์ เหลืองดิลก วิศวกรที่ปรึกษาอาวุโส จากบริษัท Fauske & Associates, LLC
ในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสวทช. ถ.โยธี

การเสวนา
“แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ยุคใหม่ในระดับอุดมศึกษา”
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องฟีนิกซ์ ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ภาพบรรยากาศในงาน


การจัดทัศนศึกษาทางวิชาการ แหล่งพลังงาน และการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์


ทัศนะศึกษา แหล่งพลังงานสะอาด วันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2562


การศึกษาดูงานกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง และเมืองรองเช็ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๕ –๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒

เยี่ยมชมกิจการโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ CGN/FCG NPP
ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561 กรรมการของ สนท. นำโดย อ.สุพิณ ปัญญามาก ไปดูการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ China General Nuclear Power Corporation ที่มลฑลกวางสี
และไปชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สี่ของโลก ติดพรมแดนจีนและเวียดนาม ทั้งยังมีโอกาสไปกราบผู้เฒ่าอายุ 114 ปีด้วย


เยี่ยมชมกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี สปป. ลาว วันที่ 5-10 ธันวาคม 2561บนสุด