สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย . Nuclear Society of Thailand

หน้าแรก ข่าว กิจกรรม สมาคม กรรมการ สมาฃิก วิชาการ เอกสารเผยแพร่ Link E journal ติดต่อเรา

กิจกรรมของสมาคมนิวเคลียร์


งานกิจกรรมที่กำลังมาถึง


การจัดประชุมทางวิชาการ การจัดวิทยากร บรรยายทางวิชาการ ในการอบรม สัมมนา และการประชุมทางวิชาการ

งาน JICC-EGAT-NST Nuclear Seminar: Lesson Learned from Japan สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ JAIF International Cooperation Center จัดงาน ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมคอนราด ถ.วิทยุ กทม.
การต้อนรับคณาจารย์จาก Tsinghua University สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ China General Nuclear Power Group (CGN) จัดต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยจัดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2559
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศญี่ปุ่น
สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559  หรือ SETA 2016 

การจัดทัศนศึกษาทางวิชาการ แหล่งพลังงาน และการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ

ทัศนศึกษา ดูงานการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์ในภาคตะวันออก
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561
ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
ทัศนศึกษาด้านพลังงาน 19-23 ก.พ. 2559
ทัศนศึกษาด้านพลังงานไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558