สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย . Nuclear Society of Thailand

หน้าแรก ข่าว กิจกรรม สมาคม กรรมการ สมาฃิก วิชาการ เอกสารเผยแพร่ Link ติดต่อเรา

กิจกรรมของสมาคมนิวเคลียร์


งานกิจกรรมที่กำลังมาถึง

หากท่านเป็นอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ที่สนใจเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ยุคใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา
“แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และนิวเคลียร์ฟิสิกส์ยุคใหม่ในระดับอุดมศึกษา”
วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องฟีนิกซ์ ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
สำรองที่นั่งฟรี


การจัดประชุมทางวิชาการ การจัดวิทยากร บรรยายทางวิชาการ ในการอบรม สัมมนา และการประชุมทางวิชาการ

สนท. เสวนา "โอกาสและทางเลือกพลังงานกับอนาคตประเทศไทยยุค 4.0"
เพื่อสร้างความเข้าใจใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย

งาน JICC-EGAT-NST Nuclear Seminar: Lesson Learned from Japan สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ JAIF International Cooperation Center จัดงาน ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมคอนราด ถ.วิทยุ กทม.

การต้อนรับคณาจารย์จาก Tsinghua University สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ China General Nuclear Power Group (CGN) จัดต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย Tohoku ประเทศญี่ปุ่น


การจัดทัศนศึกษาทางวิชาการ แหล่งพลังงาน และการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์ ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ

ทัศนศึกษาด้านพลังงานไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2558บนสุด