คณะกรรมการสมาคมนิวเคลียร์ฯ เข้าพบเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย พล.ต.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีต่อ ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าเข้าดำรงตำแหน่งและในโอกาสปีใหม่ พร้อมทั้งร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ (23 ม.ค. 2558)