สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
จัดเสวนาเรื่อง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปลอดภัยจริงหรือ”
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 341 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  กำหนดการ  
     
  8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน และรับอาหารว่าง
  9.00 – 9.10 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
  9.10 – 11.30 น. เสวนา เรื่อง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปลอดภัยจริงหรือ” โดย
    - ดร.ปิยธิดา ไตรนุรักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
- ดร.นทีกูล เกรียงชัยพร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- อาจารย์ศศิน  เฉลิมลาภ เลขาธิการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
- ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
- ดร.สุนทร  คุณชัยมัง บริษัท อิมเมจพลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
- ดำเนินรายการโดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองโฆษก กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ดำเนินรายการ วิทย์สู้วิทย์
  11.30 – 12.00 น. ถาม - ตอบ
  12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน