สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
ทัศนศึกษาด้านพลังงานไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม และ วันที่ 1-3 สิงหาคม 2558

     
  เดินทางโดยรถโดยสารเช่าพิเศษไปอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และตรวจลงตราผ่านเข้า สปป.ลาว ทางด่านพรมแดนนากระเซ็ง และมีกำหนดการทัศนศึกษาโครงการเขื่อนไซยะบุรี นครหลวงพระบาง วังเวียง เขื่อนน้ำงึม 2 นครหลวงเวียงจันทน์ และเดินทางกลับเข้าไทยที่ด่านหนองคาย