คณะกรรมการสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

   
  คณะกรรมการสมาคมนิวเคลียร์แห่งปรเทศไทย เข้าพบ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และร่วมหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 2559