ทัศนศึกษา การใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์

เยี่ยมชมกิจการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไซยะบุรี สปป. ลาว 5-10 ธันวาคม 2561

กิจกรรม

ภาพการเดินทาง


ขึ้นบน