ทัศนศึกษา การใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์

ระหว่างวันที่ 24-28 ธค. กรรมการของ สนท. นำโดย อ.สุพิณ ปัญญามาก ไปเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ China General Nuclear Power Corporation ที่ Fangchenggang มลฑลกวางสี

กิจกรรม

ภาพการเดินทาง

การต้อนรับ

ดูการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ China General Nuclear Power Corporation ที่มลฑลกวางสี

ดูโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ FCG NPP


Orientation

เลี้ยงขอบคุณ

ชมน้ำตก Detian waterfall ใหญ่ที่สี่ของโลก ติดพรมแดนจีนและเวียดนาม

ชมBird Rock, Balmagic Cave, Longevity Villageเดินทางกลับ


ขึ้นบน