การศึกษาดูงานกิจการด้านพลังงานนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ณ กรุงปักกิ่ง และเมืองรองเช็ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒.

วัตถุประสงค์

เนื้อหา (โดยย่อ)

การดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ประกอบด้วยการเยี่ยมชมหน่วยงานและสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ ได้แก่ การเยี่ยมชมและลงนามบันทึกข้อตกลงกับ ๒ หน่วยงานซึ่งดำเนินการด้านพลังงานนิวเคลียร์ คือ สมาคมนิวเคลียร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CNS) และ China Zhongyuan Engineering Corporation (CZEC)

การเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์ จำนวน ๒ แห่ง คือ เครื่องปฏิกรณ์สาธิต Gen-IV High Temperature Gas Cooled Reactor (HTGR) ที่หมู่บ้านชิเดาเบย์ (Shidao Bay) มลฑลชานตง (Shandong) และสถาบัน China Institute of Atomic Energy (CIAE) ที่เขต Fangshan ของกรุงปักกิ่ง ซึ่งได้เยี่ยมชม Miniature neutron source reactor (MNSR), China Experiment Fast Reactor (CEFR), China Advanced Research Reactor (CARR) และ 14 MeV electron linear accelerator (LINAC)

นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสเข้าคารวะ นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งอีกด้วย

ภาพ