ดร.ยามาชิตะ พาคณะจาก JIAF International Cooperation Center(JICC) เข้าเยี่ยมพบ

ในวันที่ 25 ตค. เวลา 14.00 น.

JICC:

ภาพ