สัมมนา “ตามรอยมังกร: การขยายบทบาทด้านนิวเคลียร์บนเส้นทาง One Belt One Road”

โดย สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดสัมมนาออนไลน์ ผ่านทาง facebook Live ของสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ


กำหนดการ

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ พิธีเปิดการสัมมนา โดยนายก สนท.
๐๙.๑๕ - ๐๙.๔๕ หัวข้อ “เปิดโลกการศึกษาจีนยุคใหม่ สู่การศึกษาข้ามพรมแดน One Belt One Road”
โดย นางสาวชลดา พิทักษ์ชัยอนันต์
๐๙.๔๕ - ๑๐.๑๕ หัวข้อ “ส่องการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ในแดนมังกร”
โดย นางสาวกุลธิดา วารีย์
๑๐.๑๕ - ๑๐.๔๕ หัวข้อ “อุตสาหกรรมนิวเคลียร์บนเส้นทางมังกร : One Belt One Road”
โดย นายวรวัฒน์ ผลทับทิม
๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ ถาม-ตอบ เกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาต่อในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานนิวเคลียร์และเทคนิคทางนิวเคลียร์ มหาวิทยาลัยชิงหัว จำนวน ๑๐ ท่าน

ภาพจากการสัมนา

บรรยากาศในงาน