เรื่อง: ประกาศรับสมัครทุน TUNEM2021

CGN: China General Nuclear Power Corporation แจ้งข่าวการประกาศรับสมัครทุน TUNEM2021 (Tsinghua University International Master's Program in Nuclear Engineering and Management 2021) ของมหาวิทยาลัยชิงหัว รายละเอียดดังแนบ

Now Tsinghua University open for TUNEM2021 from now on until 1 March 2021 at 17.00 hrs Beijing time.

For interested student please apply through website gradadmission.tsinghua.edu.cn.

Same process, CGN head office will provide recommendation letter for student who apply this program. Please send personal CV to Ms. Worapan by e-mail (worapan@impactelectrons.com) ASAP for issuing the letter timely.

For any information require, please feel free to contact her directly any time at 081-868-8568.

เอกสารที่เกี่ยวของ Admission to TUNEM 2021