เอกสารประกอบการบรรยาย

เรื่อง โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
(คลิ้กเปิดที่ชื่อเรื่อง จำนวน 42 Slides)

โดย ผศ.ดร.สมพร จองคำ

รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีร์แห่งชาติ
และนายกเพิ่งผ่านพ้น สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย