What are your thoughts about nuclear power and Thailand?
คุณคิดอย่างไรกับการจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย

ความเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 กันยายน 2551

TINT
KMUTNB

ในขณะนี้สำหรับประเทศไทยสมควรจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มากเนื่องจากคุ้มค่ากับการลงทุนได้พลังงานเยอะทำให้ประเทศดูพัฒนากว่ากลุ่มประเทศรอบข้าง ลดต้นทุนการผลิตอุตสาหกรรมจากค่าไฟฟ้า เพิ่มงานกับคนรอบข้างได้เงินจากการไล่ที่ด้วย

สุรวุฒิ พวงมาลี


ประเทศไทยตอนนี้ยังไม่ควรมีการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพราะว่าต้องลงทุนสูงและมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญน้อย

สุรเชษฐ์ วรวงศ์


ไม่เห็นด้วย ในประเทศไทย ในเรื่องของความก้าวหน้าและเทคโนโลยีทางด้านนิวเคลียร์ยังไม่เพียงพอรวมถึงระดับความเข้าใจของประชากรในประเทศ และถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นคงยากแก่การแก้ใขปัญหา ในส่วนของรัฐบาลการบริหารก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก

กิตติศักดิ์ ทองประเสริฐ


ในปัจจุบันโลกกำลังขาดแคลนพลังงานเป็นอย่างมากพลังงานนิวเคลียร์ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีและไม่ทำให้เกิดมลภาวะ แต่ประเทศไทยยังขาดความรู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์จึงไม่เหมาะที่จะมีในประเทศไทยคนที่ไม่มีความรู้ก็จะวิตกกังวลและกลัวถ้าหากโรงงานนิวเคลียร์ได้เกิดปัญหาและระเบิดขึ้น

จาตุรงค์ จงรักษ์


ไม่เห็นด้วยเพราะว่าประเทศไทยมีพื้นที่และสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและผลิตผลทางการเกษตรได้ ภาครัฐบาลการบริหารยังไม่ดีพอและอาจจะเกิดปัญหาทางการเมืองได้

ศศิธร ขำกรณ์


ความจริงผมอยากให้มีครับแต่ในความเป็นจริงผมว่าประเทศไทยไม่เหมาะสมที่จะสร้างครับเพราะประเทศไทยยังไม่พร้อมในหลายๆด้านครับทั้งทางรัฐบาล และทางภาคประชาชน(ผมว่าต้องมีการประท้วงอีกแน่ครับเพราะความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของโรงงานนิวเคลียรืที่จะสร้างในแหล่งที่มีประชาชนอยู่ไกลๆ) ส่วนตัวแล้วผมว่าจะเกิดปัญหามากมายตามมาครับ

วิวัฒน์ จินตนธรรม


ทางด้านความพร้อมของประเทศไทยมีศักยภาพสามารถสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ แต่ทางด้านการให้ความรู้แก่ประชาชนยังมีน้อยอยู่จึงทำให้ประชาชนมีความกังวลทางด้านความปลอดภัยในการสร้างโรงไฟฟ้า แต่ถ้ามีการสร้างขึ้นจริงควรมีการ operate ที่ดีเพื่อให้ความมั่นใจแก่ประชาชน

ธนากร


เห้นด้วย เนื่องจากเป้นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยประหยัดพลังงานและลดการนำเข้าน้ำมันก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินจากต่างประเทศนอกจากนั้นยังเป็นการลดมลภาวะต่างๆ ให้แก่โลก อีกอย่างจ่ายค่าไฟถูกลงด้วย

นพพงษ์ รังแสง


ยังไม่พร้อมเพราะด้วยเหตุทางการเมือง คอรัปชั่น อาจส่งผลให้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้งขาด/ลดประสิทธิภาพลง อีกทั้งอาจเกิดการต้านทานของประชาชนที่ยังขาดความรู้และกลัวเรื่องความปลอดภัย

นพปฎล มงคลธนานนท์


ยังไม่พร้อมเพราะปฏิกิริยานิวเคลียร์เป็นปฏิกิริยาที่มีประโยชน์มากจริง แต่ถ้าเกิดขาดการป้องกันและการดูแลรักษาที่ดีก็จะเป็นโทษอย่างร้ายแรง เพราะฉะนั้นบุคลากรต้องมีความรู้และมีความรับผิดชอบมาก

ณัฐวุฒิ ใยมณี


ประเทศไทยนั้นยังไม่พร้อมสำหรับพลังงานนิวเคลียร์ เนื่องจากยังมีเทคโนโลยีที่ยังไม่พร้อมรวมทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจและ พื้นที่ในการสร้างโรงพลังงานนิวเคลียร์นั้นอาจเป็นปัญหากับประชากรบางกลุ่ม

พีรศุษม์ แม้นเหมือน


คิดว่ายังไม่พร้อมที่จะสร้างเพราะประชาชนยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับนิวเคลียรืในแง่ลบ ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือกับประชาชนอาจก่อม้อบประท้วงอย่างโรงไฟฟ้าถ่านหินได้ ดังนั้นจึงควรให้ความเข้าใจกับประชาชนให้ดีก่อนและทำการสร้างผู้เชี่ยวชาญให้มากพอ และคำนวณผลกำไร เพราะยูเรเนียมเราต้องนำเข้าและต้องดูเรื่องความปลอดภัยอีกด้วย

ชุดานุช ตันติไพบูลย์วงศ์


ไม่เห้นด้วยเพราะประเทศไทยยังไม่พร้อมที่จะสร้างเพราะการคัดค้านจากประชาชนที่ยังไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจและยังมีปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีที่ต้องให้ทั้งคนและอุปกรณ์ที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะต้องคำนวณถึงผลได้ผลเสียให้รอบคอบเพราะเรายังผลิตยูเรเนียมใช้เองไม่ได้ต้องนำเข้าอีกอยู่ดี รวมทั้งความปลอยภัยและมาตรฐานที่ต้องเข้มงววด

ศุภรัตน์ บุญประเศรษฐผล


คิดว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมกับโรงไฟฟ้า nuclear เพราะอาจมีการคอรัปชั่น ของนักการเมืองและการควบคุมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอาจจะไม่มีมาตรฐานพอบุคลากรยังไม่ค่อยมีผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง nuclear (มีผู้เชียวชาญน้อย) อาจมีการต่อต้านเกิดขึ้นในพื้นที่ที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์(อาจจะมีความกังวลหรือความกลัวอยู่) ในเรื่องของความปลอดภัย

ศิริลักษณ์ จุลโลขล


ประเทศไทยจะพร้อมหลังมีการศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังตามที่ทราบมาต้องมีการเตรียมดครงการนานถึง 10 ปี สร้างเสร็จต้องมี IAEA มารับรอง เพราะฉะนั้นมาตรฐานความปลอดภัยค่อนข้างสูง ถ้าประเทศไทยจะติดปัญหาต้องเป็นปัญหาจากคนและงบประมาณเท่านั้นจากข้างต้นที่กล่าวมาว่าต้องมีการศึกษาอย่างจริงจังนั้น เมื่อทำการศึกษามากขึ้นคนจะรู้มากขึ้นและจะยอมรับได้ในที่สุดช้าหรือเร็วเมืองไทยก็ต้องมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ดี

กิตติคุณ ศรีเจริญ


ณ ปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้คาดว่าประเทศไทยจะยังคงไม่สามารถใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานนิวเคลียร์ได้ เนื่องจากว่าการสร้างโรงงานนิวเคลียร์ต้องเน้นประสิทธิภาพของเครื่องปฎิกรณ์เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งยังมีปัจจัยบางอย่างที่อาจยังตอบไม่ได้ว่าโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะปลอดภัย 100 % แม้ว่าปัจจุบันต้องหาแหล่งพลังงานทดแทนก็ตาม

มณฑป คุ้มส้ม


ถ้าไม่คิดเรื่องคอรัปชั่น ผมคิดว่าประเทศไทยควรมีพลังงานนิวเคลียร์ได้แล้ว เนื่องจากปัจจุบันนั้นพลังงานไฟฟ้าที่สร้างได้ไม่พอกับที่ใช้ต้องซื้อพลังงานจากเพื่อนบ้านสิ่งสำคัญที่สุดต้องคำนึงคือ มาตรฐานความปลอดภัย

ธนวินท์ นุยุทธิ์


คิดว่าปัจจุบันยังไม่มีความพร้อม เนื่องจากความไม่พร้อมทางด้านบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานอีกทั้งแหล่งในการกักเก็บที่เหมาะสมนอกจากนั้นยังมีเรื่องความปลอดภัยของอุปกรณ์

เบญจวรรณ การะเกตุ


พิมพ์: สมชาติ ปรางค์นอก

รวบรวม/เรียบเรียง: รพพน พิชา
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย