สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย . Nuclear Society of Thailand
หน้าแรก ข่าว กิจกรรม สมาคม กรรมการ สมาฃิก วิชาการ เอกสารเผยแพร่ Link ติดต่อเรา

Englishfacebook


ที่ทำการ ... สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-5364321 โทรสาร 02-5364321
Email adress: admin@nst.or.th

Office: Nuclear Soceity of Thailand (NST)
Office of Atoms for Peace (OAP)
16 VibhawadeeRangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Tel. 662-5364321 Fax. 662-5364321
Email adress: admin@nst.or.th

แผนที่

QR Code


ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
16 ถนน.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133846