สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย . Nuclear Society of Thailand
หน้าแรก ข่าว กิจกรรม สมาคม กรรมการ สมาฃิก วิชาการ เอกสารเผยแพร่ Link ติดต่อเรา

Englishfacebook


ที่ทำการ ... สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 16 ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02 4019889 ต่อ 5912, 5924 โทรสาร 02-5790220
Email adress: sirinart@nst.or.th

Office: Nuclear Soceity of Thailand (NST)
Office of Atoms for Peace (OAP)
16 VibhawadeeRangsit Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Tel. 662-4019889 ext 5912, 5924 Fax. 662-5790220
Email adress: sirinart@nst.or.th

แผนที่

QR Code