สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย . Nuclear Society of Thailand
หน้าแรก ข่าว กิจกรรม สมาคม กรรมการ สมาฃิก วิชาการ เอกสารเผยแพร่ Link ติดต่อเรา

เอกสารเผยแพร่

สมาคมนิวเคลียร์ ได้จัดทำเอกสารทางวิชาการ ในรูปของหนังสือ วารสาร และจดหมายข่าว
เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สมาชิก และผู้สนใจ
สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย


COVID-19


Video สัมมนา “ตามรอยมังกร: การขยายบทบาทด้านนิวเคลียร์บนเส้นทาง One Belt One Road” วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น. วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น.


Presentation การบรรยายพิเศษ “โลกไม่ร้อน ด้วย พลังงานนิวเคลียร์” โดย ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมศูนย์ฉายรังสี คลองห้า สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)


Presentation การบรรยายพิเศษ หัวข้อ Establishment of National Network for Nuclear HRD in Thailand โดย Dr. Kiyonobu Yamashita จาก JAIF International Cooperation Center (JICC) แห่งประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ปส.


Presentation ในงานสัมมนา JICC-EGAT-NST Nuclear Seminar: Lesson Learned from Japan ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมคอนราด ถ.วิทยุ กทม.

 1. Present status of NPPs in Japanzip   by Mr. A. Toba
 2. Present status of NPPs development in Thailandzip   by Dr.Nateekool Kriangchaiporn
 3. Local fovernment practicezip   by Mr. Akihiro Yamamoto
 4. Regulator's practice to promote public understanding in nuclear and radiation safety
 5. Public understanding activities of electric power companyzip   by Mr. Shigeki Okada
 6. Governmental activities for public understanding   by Dr. K. Yamashita
 7. Nuclear HRD in Thailand by Prof. Dr. Supitcha Chanyota   by Prof. Dr. Supitcha Chanyota
 8. Communication for NPPzip   by Mr.S.Koide
 9. HRD for electric power companyzip   by Mr.T. Takahashi
 10. Establishment fo National network for Nuclear HRDzip   by Dr. K. Yamashita

Presentation ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ - โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 (Sustainable Energy & Technology Asia 2016) หรือ “SETA 2016 และ APEC workshop ระหว่างวันที่ 23-25มีนาคม 2559 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ฮอลล์103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 1. Lessons Learned from the Fukushima Daiichi Accident and Subsequent Actions บรรยายโดย Kazuaki Matsui, the Institute of applied Energy
 2. Prospects and Challenges of Small Modular Reactor Deployments as Option to Enhance Energy Supply Security บรรยายโดย Dr. M. Hadid Subki
 3. ASEAN Economic Community's Nuclear Education Associate Professor บรรยายโดย Dr.Sunchai Nilsuwankosit
 4. Nuclear Power Development in Thailand บรรยายโดย Assist. Prof. Pricha Karasuddhi
 5. India: Adapting Nuclear in Post COP-21 Era บรรยายโดย Shah Nawaz Ahmad

โปสเตอร์เผยแพร่ของ Ishii Laboratory (Advanced Nuclear Engineering), Tohoku University

คุยกันแบบกันเอง...ว่าจะมาเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เขียนโดย อ.วิทิต เกษคุปต์ ผศ.ปรีชา การสุทธิ์ ผศ.ดร.สมพร จองคํา
และ นายอารีรัตน์ คอนดวงแก้ว

download (4.3 Mb)

การใช้รังสีในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
เขียนโดย รศ.พ.ญ.ภาวนา ภูสุวรรณ รศ.พ.ญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์
และ รศ.เรือเอกหญิง พ.ญ.เยาวลักษณ์ ชาญศิลป์

download file: nst-book-nuclear-med.pdf (7.0 Mb)

อันตรายจากรังสี
เขียนโดย ดร.จารุณีย์ ทองผาสุก และ ดร.สมพร จองคำ

มีรายละเอียดการเกิดปฏิกิริยาและผลของรังสีต่อโมเลกุลและเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ผลของรังสีและอาการของผู้ป่วยที่ได้รับรังสี

download file: nst-rad-danger.pdf (1.1 Mb)

มารู้จักเชื้อเพลิงนิวเคลียร์กันเถอะ
เขียนโดย อ.ปรีชา ารสุทธิ์ และ อ.วิทิต เกษคุปต์

ภายในเล่ม มีรายละเอียดของปฏิกิริยานิวเคลียร์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์แต่ละชนิด และวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ตั้งแต่แร่เป็นยูเรเนียม จนได้เป็นแท่งเชื้อเพลิง และกลายเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในที่สุด

download file:nuclear-fuel.pdf (1.1 MB)

โคบอลต์-60
เขียนโดย ดร.สมพร จองคำ และคุณอารีรัตน์ คอนดวงแก้ว

เล่มนี้ให้รายละเอียดของโคบอลต์และการนำมาใช้งาน ทั้งโคบอลต์ ที่มีสถานะตามธรรมชาติ หรือโคบอลต์-59 และโคบอลต์ที่ทำให้กลายเป็นสารรังสี หรือโคบอลต์-60 รวมทั้งการผลิต และการขนส่งสารกัมมันตรังสี

จากรังสี... ...สู่สารต้านมะเร็ง
เขียนโดย ดร.จารุณีย์ ทองผาสุก

เล่มนี้อธิบายเรื่องของรังสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต บทบาทและสารที่ใช้ต้านสารอนุมูลว่องไว หรืออนุมูลอิสระ และการลดอันตรายจากรังสี อละการป้องกันการเกิดโรค

นิวเคลียร์และไอโซโทปเทคนิคกับปัญหาการขาดสารอาหาร
เขียนโดย อ.มลุลี ตัณฑวิรุฬห์

เล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องโภชนาการ มีรายละเอียดเรื่องการขาดสารอาหาร การขาดธาตุเหล็ก ไอโอดีน และวิตามินเอ โภชนาการในผู้สูงอายุและโรคกระดูกพรุน เทคนิคทางนิวเคลียร์และไอโซโทป รวมทั้งเทคนิคราดิโอไอโซโทปใช้ตรวจวินิจฉัย

รังสีกับการเปลี่ยนแปลงยีนพืชให้กลายพันธุ์
โดย ศาศตราจารย์ ดร.สิรนุช ลามศรีจันทร์

เล่มนี้บอกถึงวิธีการในการปรับปรุงพันธุ์พืช ทั้งวิธีการทั่วไป และการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ รายละเอียด วิธีการ การปรับปรุงพันธุ์พืช โดยการเหนี่ยวนำ ให้กลายพันธุ์ด้วยรังสี รวมทั้งแสดง ตัวอย่างผลการทดลอง พืชบางชนิด ที่ได้ผลดีมาแล้ว เช่น พุทธรักษา เบญจมาศ ปทุมมา ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และลูกแพร์