สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย . Nuclear Society of Thailand  
หน้าแรก สมาคม กรรมการ สมาฃิก กิจกรรม วิชาการ ข่าว เอกสารเผยแพร่ Link E journal ติดต่อเรา

เอกสารเผยแพร่

สมาคมนิวเคลียร์ ได้จัดทำเอกสารทางวิชาการ ในรูปของหนังสือ วารสาร และจดหมายข่าว
เขียนโดยผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขา เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการแก่สมาชิก และผู้สนใจ
สามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย


Presentation ในงานสัมมนา JICC-EGAT-NST Nuclear Seminar: Lesson Learned from Japan ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 8.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมคอนราด ถ.วิทยุ กทม.

 1. Present status of NPPs in Japanzip   by Mr. A. Toba
 2. Present status of NPPs development in Thailandzip   by Dr.Nateekool Kriangchaiporn
 3. Local fovernment practicezip   by Mr. Akihiro Yamamoto
 4. Regulator's practice to promote public understanding in nuclear and radiation safety
 5. Public understanding activities of electric power companyzip   by Mr. Shigeki Okada
 6. Governmental activities for public understanding   by Dr. K. Yamashita
 7. Nuclear HRD in Thailand by Prof. Dr. Supitcha Chanyota   by Prof. Dr. Supitcha Chanyota
 8. Communication for NPPzip   by Mr.S.Koide
 9. HRD for electric power companyzip   by Mr.T. Takahashi
 10. Establishment fo National network for Nuclear HRDzip   by Dr. K. Yamashita

Presentation ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ - โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 (Sustainable Energy & Technology Asia 2016) หรือ “SETA 2016 และ APEC workshop ระหว่างวันที่ 23-25มีนาคม 2559 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ฮอลล์103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 1. Lessons Learned from the Fukushima Daiichi Accident and Subsequent Actions บรรยายโดย Kazuaki Matsui, the Institute of applied Energy
 2. Prospects and Challenges of Small Modular Reactor Deployments as Option to Enhance Energy Supply Security บรรยายโดย Dr. M. Hadid Subki
 3. ASEAN Economic Community's Nuclear Education Associate Professor บรรยายโดย Dr.Sunchai Nilsuwankosit
 4. Nuclear Power Development in Thailand บรรยายโดย Assist. Prof. Pricha Karasuddhi
 5. India: Adapting Nuclear in Post COP-21 Era บรรยายโดย Shah Nawaz Ahmad

โปสเตอร์เผยแพร่ของ Ishii Laboratory (Advanced Nuclear Engineering), Tohoku University
จดหมายข่าว
ปี 2552 ฉบับที่ 2
ปี 2551 ฉบับที่ 2
ปี 2550 ฉบับที่ 1
ปี 2550 ฉบับที่ 2

คุยกันแบบกันเอง...ว่าจะมาเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
เขียนโดย อ.วิทิต เกษคุปต์ ผศ.ปรีชา การสุทธิ์ ผศ.ดร.สมพร จองคํา
และ นายอารีรัตน์ คอนดวงแก้ว

download (4.3 Mb)

การใช้รังสีในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค
เขียนโดย รศ.พ.ญ.ภาวนา ภูสุวรรณ รศ.พ.ญ.อรสา ชวาลภาฤทธิ์
และ รศ.เรือเอกหญิง พ.ญ.เยาวลักษณ์ ชาญศิลป์

download file: nst-book-nuclear-med.pdf (7.0 Mb)

อันตรายจากรังสี
เขียนโดย ดร.จารุณีย์ ทองผาสุก และ ดร.สมพร จองคำ

มีรายละเอียดการเกิดปฏิกิริยาและผลของรังสีต่อโมเลกุลและเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ผลของรังสีและอาการของผู้ป่วยที่ได้รับรังสี

download file: nst-rad-danger.pdf (1.1 Mb)

มารู้จักเชื้อเพลิงนิวเคลียร์กันเถอะ
เขียนโดย อ.ปรีชา ารสุทธิ์ และ อ.วิทิต เกษคุปต์

ภายในเล่ม มีรายละเอียดของปฏิกิริยานิวเคลียร์ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์แต่ละชนิด และวัฏจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ตั้งแต่แร่เป็นยูเรเนียม จนได้เป็นแท่งเชื้อเพลิง และกลายเป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในที่สุด

download file:nuclear-fuel.pdf (1.1 MB)

วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประกอบด้วย

 1. ขั้นตอนวิธีการสร้างภาพทั่วไป ของการคำนวณสร้างภาพโทโมกราฟี ที่ใช้ลำรังสีรูปพัด
 2. การตรวจวัดอนุมูลอิสระในถั่วเหลือง ถั่วแดง ลูกเดือย และเม็ดบัวที่ฉายรังสี
 3. ระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า ด้วยรังสีเอกซ์พลังงานสูงของกรมศุลกากร

วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประกอบด้วย

 1. การวินิจฉัยสภาพการไหลสองสถานะทิศทางเดียวกันในช่องทางไหลแนวตั้ง ซึ่งบรรจุมัดเชื้อเพลิงทรงหกเหลี่ยม ที่มีครีบระบายความร้อน โดยการถ่ายภาพด้วยนิวตรอนแบบเวลาจริง
 2. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับทัศนคติ และความรู้ของผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ ต่อการรักษาด้วยไอโอดีนรังสี
 3. การเตรียมไฮโดรเจลที่ประกอบด้วยคาร์บอกซีเมทิลไคโตซาน โดยการฉายรังสีแกมมา เพื่อใช้เป็นเจลปิดรักษาบาดแผล
 4. การถ่ายภาพรังสีทางอุตสาหกรรมด้วยอิรอเดียม-192 โดยใช้เทคนิคคอมพิวเต็ดราดิโอกราฟ

วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วย

 1. การปรับปรุงพันธุ์เบญจมาศพันธุ์ "Taihei" โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ร่วมกับการฉายรังสีแกมมาแบบเฉียบพลันและแบบโครนิค
 2. ผลของเงื่อนไขวงจรการไหล ต่อเสถียรภาพ ของการไหลเวียนโดยธรรมชาติ สองสถานะ ซึ่งเกิดจากการเดือด-ผลการทดลอง
 3. แผ่นกรองฟิล์มบางจากอนุภาคของปฏิกิริยาฟิชชัน
 4. การพัฒนาปืนอิเล็กตรอนแบบไมโครโฟกัส สำหรับการถ่ายภาพด้วยรังสีเอ็กซ์
 5. การตรวจวัตถุระเบิดโดยการวัดรังสีพรอมต์แกมมาจากไนโตรเจน

โคบอลต์-60
เขียนโดย ดร.สมพร จองคำ และคุณอารีรัตน์ คอนดวงแก้ว

เล่มนี้ให้รายละเอียดของโคบอลต์และการนำมาใช้งาน ทั้งโคบอลต์ ที่มีสถานะตามธรรมชาติ หรือโคบอลต์-59 และโคบอลต์ที่ทำให้กลายเป็นสารรังสี หรือโคบอลต์-60 รวมทั้งการผลิต และการขนส่งสารกัมมันตรังสี

จากรังสี... ...สู่สารต้านมะเร็ง
เขียนโดย ดร.จารุณีย์ ทองผาสุก

เล่มนี้อธิบายเรื่องของรังสีที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต บทบาทและสารที่ใช้ต้านสารอนุมูลว่องไว หรืออนุมูลอิสระ และการลดอันตรายจากรังสี อละการป้องกันการเกิดโรค

นิวเคลียร์และไอโซโทปเทคนิคกับปัญหาการขาดสารอาหาร
เขียนโดย อ.มลุลี ตัณฑวิรุฬห์

เล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องโภชนาการ มีรายละเอียดเรื่องการขาดสารอาหาร การขาดธาตุเหล็ก ไอโอดีน และวิตามินเอ โภชนาการในผู้สูงอายุและโรคกระดูกพรุน เทคนิคทางนิวเคลียร์และไอโซโทป รวมทั้งเทคนิคราดิโอไอโซโทปใช้ตรวจวินิจฉัย

รังสีกับการเปลี่ยนแปลงยีนพืชให้กลายพันธุ์
โดย ศาศตราจารย์ ดร.สิรนุช ลามศรีจันทร์

เล่มนี้บอกถึงวิธีการในการปรับปรุงพันธุ์พืช ทั้งวิธีการทั่วไป และการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ รายละเอียด วิธีการ การปรับปรุงพันธุ์พืช โดยการเหนี่ยวนำ ให้กลายพันธุ์ด้วยรังสี รวมทั้งแสดง ตัวอย่างผลการทดลอง พืชบางชนิด ที่ได้ผลดีมาแล้ว เช่น พุทธรักษา เบญจมาศ ปทุมมา ข้าว ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และลูกแพร์