สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย . Nuclear Society of Thailand

หน้าแรก ข่าว กิจกรรม สมาคม กรรมการ สมาฃิก วิชาการ เอกสารเผยแพร่ Link ติดต่อเรา

download แบบฟอร์มสมัครและต่ออายุ สมาชิกสมาคมฯ  member.pdf member.doc

รายชื่อสมาชิก สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
รายชื่อสมาชิกรายปี
รายชื่อสมาชิกสามัญตลอดชีพ

สมาชิกสมาคม มี 4 ประเภท

  1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลต่างๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตร การพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการศึกษาวิจัย
  2. สมาชิกกิติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติคุณ ในด้านนิวเคลียร์ ที่คณะกรรมการลงมติ ให้เชิญเป็นสมาชิก
  3. สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลผู้สนใจ ในด้านนิวเคลียร์ ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการลงมติ เห็นชอบให้เป็นสมาชิก
  4. สมาชิกสถาบัน ได้แก่ สถาบันทางวิชาการ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการลงมติ เห็นชอบให้เป็นสมาชิก

การเข้าเป็นสมาชิก

ค่าบำรุง


บนสุด