การปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี
จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิม่า

ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้ชะลอการตัดสินใจในการปล่อยน้ำปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิม่า จนกว่าจะมีการหารือกับชุมชนที่ได้รับผลกระทบและประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไรแล้ว ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาวิธีการกำจัดน้ำที่ปนเปื้อนนี้อย่างปลอดภัยลงสู่มหาสมุทร

UN experts urge Japan not to rush discharge of radioactive water

This file photo taken from a Kyodo News helicopter in August 2015, shows toxic water tanks filling the premises of Tokyo Electric Power Co.'s Fukushima Daiichi nuclear power plant in northeastern Japan, crippled in the March 2011 earthquake and tsunami disaster. (Kyodo)