เวียดนามจะมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปี 2020

นายกรัฐมนตรี ฟานวันไข (Phan Van Khai) ได้ประกาศข้อสรุปในการตัดสินว่า เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2006 ได้มีการเสนอการปรับยุทธศาสตร์การใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ โดยยุทธศาสตร์นี้ได้ให้ความสำคัญว่า ในปี 2020 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด 2,000 MW จะเริ่มเดินเครื่อง เพื่อสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ 11% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ในปี 2025 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 25-30% ในช่วงปี 2040-2050 เวียดนามได้ประมาณการไว้ว่าในปี 2020 ทั้งประเทศจะมีการใช้ไฟฟ้า 36 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) และจะขาดแคลนไฟฟ้า 120 kWh ในปี 2030 ดังนั้น การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ จึงมีความสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้เวียดนามเร่งการนำพลังงานนิวเคลียร์มาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และใช้ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ลดการขาดแคลนไฟฟ้าในอนาคต

ผู้เชี่ยวชาญจากคณะกรรมการพลังงานปรมาณูของเวียดนาม (Vietnam Atomic Energy Commission) กล่าวว่า ปัจจุบันเวียดนามใช้พลังงานน้ำและความร้อนในการผลิตไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ การนำพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานแบบใหม่ เช่น ลม แสงอาทิตย์ และน้ำขึ้นน้ำลงมาใช้ ไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะป้องกันการขาดแคลนพลังงานของเวียดนามได้ เนื่องจากการผลิตพลังงานจากแหล่งเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูงและไม่มีความเสถียร เวียดนามพยายามใช้แหล่งพลังงานที่หลากหลาย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องทรัพยากร

 
     

ถ้าเวียดนามมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้ประชาชาติ (GDP) อยู่ระหว่าง 7.1-7.2% ในปี 2001-2020 ประเทศจะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้า 201 พันล้านkWh ในปี 2020 และเพิ่มขึ้นเป็น 327 ล้านkWh ในปี 2030 กำลังการผลิตไฟฟ้าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ เวียดนามจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด 165 พันล้านkWh ในปี 2020 และ 202 พันล้านkWh ในปี 2030 ทำให้มีความต้องการในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกในเวียดนาม จะเริ่มเดินเครื่องในปี 2020 ด้วยกำลัง 2,000-4,000MW เท่ากับ 5-9 % ของกำลังการผลิตทั้งหมดของประเทศ

Tran Quoc Thang รองรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดว่า การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ เช่น การใช้งานด้านรังสี จะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทางด้านการแพทย์

ทุกวันนี้ การแพทย์ของเวียดนามมีอุปกรณ์ทางด้านรังสีในการรักษาโรคเพียง 20 เครื่องเท่านั้น ขณะที่อุปกรณ์เหล่านี้ ควรจะมีอยู่ 1 เครื่องต่อประชากร 1 ล้านคน ในทำนองเดียวกัน มีการใช้ gamma cameras สำหรับการวินิจฉัยโรคด้วยนิวเคลียร์เทคนิค เพียง 10 เครื่อง ขณะที่ประเทศมีความต้องการโดยเฉลี่ย 20 เครื่องต่อประชากร 1 ล้านคน

ในรายงานการลงทุนเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของเวียดนามนี้ จะได้รับการอนุมัติในปี 2010 โครงการนี้จำเป็นต้องมีการเตรียมกำลังคน การก่อสร้างอย่างเป็นทางการอาจจะเริ่มขึ้นในปี 2015

มีการสำรวจสถานที่สำหรับก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั่วประเทศกว่า 200 แห่ง และสามารถคัดเลือกได้ 3 แห่งที่จังหวัด Phu Yen และ Ninh Thuan ซึ่งนาย Vuong Huu Tan เจ้าหน้าที่จาก Vietnam Atomic Energy Commission กล่าวว่า ไม่เพียงแต่เวียดนามเท่านั้น ทุกประเทศที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็ต้องพบความยากลำบากในการคัดเลือกสถานที่ เนื่องจากเป็นโครงที่ต้องลงทุนสูงและอาจเกิดอันตรายได้

ด้วยเหตุนี้ เวียดนามจึงได้มีการออกกฎหมายควบคุมความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (nuclear safety and control) และในปี 2007 กฎหมายพลังงานจะได้รับการอนุมัติจากสภาแห่งชาติ

 
Vietnam To Have Nuclear Power by 2020
Friday, 03 March 2006, 11:20 GMT + 07:00