รัสเซียเสนอที่จะช่วยเวียดนามสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โรงแรก

นายกรัฐมนตรีรัสเซียเดินทางเยือนเวียดนามเป็นเวลา 2 วัน (ข่าว AFP)

นายกรัฐมนตรี Mikhail Fradkov ของรัสเซียได้เสนอให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2006 ในการเดินทางเยือนเวียดนามเป็นเวลา 2 วัน

นายกรัฐมนตรี Fradkov ไม่ได้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้ โดยเป็นความต้องการของเวียดนามที่จะมีมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปี 2020

Fradkov ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวร่วมกับนาย นายกรัฐมนตรีฟามวันไข (Phan Van Khai) ของเวียดนาม โดยกล่าวเพิ่มเติมว่า รัสเซียพร้อมที่จะช่วยเวียดนามสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำทางตอนเหนือของประเทศเช่นกัน โดยเขื่อน Son La นี้ คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในปี 2012

นายกรัฐมนตรี Khai กล่าวว่า เวียดนามกำลังมองหาพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ (strategic partnership) ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของทั้งสองฝ่าย

นายกรัฐมนตรีทั้งสอง ได้ลงนามในความร่วมมือในการต่อต้านการค้ายาเสพติดและการส่งชาวเวียดนามไปฝึกอบรมที่รัสเซีย

ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นายกรัฐมนตรี Fradkov มีกำหนดการไปดูงานบริษัท Vietsovpetro ซึ่งลงทุนร่วมกันในการสำรวจแก๊สและน้ำมัน ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือทางตอนใต้ของเมือง Vung Tau

 
ถอดความจาก Russia Offers To Help Build Vietnam's First Nuclear Power Plant
เวบไซต์ http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/2/7766f1a7-42ca-45ce-9ef9-420d93263686.html
16 February 2006 -- Russia today offered to help Vietnam build its first nuclear power plant.